Copyright
De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal in deze website van de Vereniging Van Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 zijn wettelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging. Het enige waarvoor geen toestemming vooraf nodig is, is het aanbrengen van een als zodanig herkenbare link naar onze site: www.verzetskinderen.nl.

Disclaimer
Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De vereniging streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. De Vereniging Van Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. De vereniging sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. De Vereniging Van Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.