OVER ONS | Wie we zijn | Bestuur | Oprichting KvV | Vignet | Statuten | Lidmaatschap | Nieuws | Gedicht


Mededeling:

In verband met het coronavirus waren alle bijeenkomsten en vergaderingen van de KvV afgelast.
Wij pakten de draad weer op en hielden op 6 november j.l. onze landelijke Najaarsbijeenkomst, die tevens algemene ledenvergadering (ALV) was. Wij hopen in 2022 zowel de landelijke als de lokale bijeenkomsten te hervatten, maar alles onder voorbehoud van corona. Elders op deze website en in onze Nieuwsbrief datums.
QR-code meestal verplicht, de bijeenkomsten zijn doorgaans in horecagelegenheden. De leden krijgen als het doorgaat kort ervoor bericht via de mail of post. Mochten er nieuwe/andere coronaregels gelden dan zal dit vermeld worden.


Ledengroei

In 2019 mochten wij 40 nieuwe leden verwelkomen, wat erg veel is. 75 jaar bevrijding zal hier toch zeker mee te maken hebben … De groei zet zich voort: in 2020 kwamen er 22 nieuwe leden bij en een donateur. In  2021 alweer 14 nieuwe leden. Een verheugend feit, het betekent dat onze vereniging echt nog recht van bestaan heeft en er mensen bijkomen om fakkels over te nemen. Dat laatste hopen wij althans.

KvV in het nieuws vanwege NS schadeclaims

Op donderdag 1 augustus j.l. verschenen krantenartikelen over de uitsluiting van de verzetsmensen van de schaderegeling in zowel in De Telegraaf; NS-regeling vergeet families verzetsstrijders als in het Parool;  NS vergeet verzetsstrijders. Naar aanleiding van protesten tegen de uitsluiting werd door de media contact opgenomen met ons secretariaat, wat verder ook ressorteerde in berichten op de radio (zie NPOradio1; NS regeling ook voor verzetsstrijders) en een interview met onze voorzitter Henk Mreijen en ons lid Chris Heijer in het NOS journaal op de tv.
Dit alles leverde de aanmelding van een aantal leden op en vele verzoeken tot allerlei soorten van hulp, waarbij wij toch soms moesten uitleggen geen hulpverlenende organisatie te zijn, al gaven we uit onze betrokkenheid graag advies, ook aan niet-leden. Ons viel op dat het spellen van de naam van onze vereniging tot kennelijk onoverkomelijke moeilijkheden leidt, ook bij alle media. Maar belangrijk is dat we weer eens ‘gezien’ werden. En dat mensen ons wisten te vinden hierdoor.

Laatste nieuws:

Nieuwsbrief

Eind december verscheen het extra lange winternummer van de Nieuwsbrief, 28 pagina’s incl. de jaarlijkse decemberbijlage. Inhoud o.a. het volgende:
Verenigingsnieuws, inbegrepen een verslag van de landelijke Najaars bijeenkomst in november, herdenking Oranjehotel en Sachsenhausen herdenking Vught, een verhaal over de onthulling van een standbeeld voor Jacoba van Tongeren, een stukje over Stolpersteine en de plaatsing van 2 Stolpersteine voor (groot)ouders leden, de uitreiking van een Amerikaanse onderscheiding aan een lid en de vader van dat lid postuum, verslag landelijke dag gastsprekers Westerbork, de uitreiking van een Yad Vashem aan de vader van een lid postuum, 2 boeken, een over de vader van een lid en een over kamp Sachsenhausen, gedichten, een stukje over een vakantiehuis eertijds, over voetbal in het concentratiekamp en een dansvoorstelling. In de decemberbijlage enkele herinneringen van leden en verder veel fragmenten uit boeken en enkele gedichten. Goede wensen.

Men kan zich op ons blad abonneren door donateur te worden, wat al vanaf € 20 mogelijk is. Volg daarvoor de volgende link: http://www.verzetskinderen.nl/lidmaatschap/

Bestuursnieuws

In november 2018 is mr. Henk Mreijen aangetreden als voorzitter, hij nam na 11 1/2 jaar de hamer over van Jolanda van Bodegraven. Dimitri Gazan nam het technisch beheer van de website over en vernieuwde de website bovendien in maart 2019. Er is gezocht naar nieuwe bestuursleden, en dat resulteerde erin dat in november 2021 ons lid Anita Selen-Boonstra tot algemeen bestuurslid is gekozen.

Stolpersteine (Struikelstenen)

Het is een verontrustend feit dat een toenemend aantal gemeenten heeft besloten dat er in hun gemeente (voorlopig) slechts nog Stolpersteine (Struikelstenen) voor Joodse slachtoffers van het naziregime geplaatst zullen worden. Door deze uitsluiting worden de andere groepen slachtoffers, zoals verzetsstrijders, Sinti en Roma, homoseksuelen, Jehova’s getuigen enz. in onze ogen gediscrimineerd. Ook het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers),  waarin de KvV zitting heeft, deelt deze mening en heeft een verontruste brief gestuurd naar o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze heeft op haar beurt een bericht in haar blad geplaatst waarin Gerdi Verbeet uitlegt wat de oorspronkelijke bedoeling van Gunter Demnig is, het herdenken van alle slachtoffers middels deze steentjes. Men wordt dus geacht geen groepen uit te sluiten. Wij hopen vurig dat de Nederlandse gemeenten dit ter harte nemen. Wat kan helpen in het verwerken van aanvragen is dat sinds kort (2021) in Amsterdam ook officiële Stolpersteine worden vervaardigd.

Nieuwe boeken op de website:

Bij de publicaties van leden zijn toegevoegd: ‘Pionier van het verzet’ over de vader van ons lid Cornélie van Haersma Buma, ‘Vrijmetselaren in het Gooi’ van Henk Mreijen en ‘De aarde herinnert zich’ van Minka Kaszó. ‘Beangstigende begeerte’ van ons lid Hugo Wapperom, ‘Een Joodse erfenis’ van Edjo Frank, ‘Ik was een KIND IN OORLOGSTIJD en dat heeft mijn leven bepaald’ van Dik de Boef, ‘Mijn schild ende betrouwen’ van Ben Verduijn, ‘Verzet, verraad, bevrijding en terugkeer’ van Sietse Dirk Sietses van Cocky Sietses, ‘Met Godsvertrouwen voor het vuurpeloton’ van Lodewijk Crijns, ‘Geef de namen een gezicht’ van Kirsten Zimmerman, ‘Breekbare helden’ van Carla Rus en ‘75 jaar Stoottroepen’ van Laurens van Aggelen.

Bij de boeken voor kinderen is toegevoegd: Wij blijven bij elkaar’ van ons lid Martine Letterie, Putten’ van Else Flim, Wij waren erbij’ door de Schrijvers van de Ronde Tafel, onder wie ons lid Martine Letterie en 2040, Een verhaal over oorlog en verzet’ van Mireille Geus. 

Bij de boeken voor volwassenen is toegevoegd: ‘Sachsenhausers sterker dan de dood’ van Diete Oudesluijs. ‘En we noemen hem’ van Marjolijn van Heemstra, Kwesties van leven en dood’ van Regina Grüter, De tolk van Java’ van Alfred Birney, Zolang er nog tranen zijn’ van Hannelore Grünberg-Klein, Survivor Café’ van Elizabeth Rosner, De bus uit Dachau’ van Jos Schneider en Gijs van de Westelaeken, Levensverhalen laten leven’ van Anita Farkas, Plagiaat en nivellering’ van Rudolf Dekker en drie boekjes over de oorlog in Zeeland van Robbert Jan Swiers.