Mededeling:

In verband met de pandemie waren alle bijeenkomsten en vergaderingen van de KvV lange tijd afgelast.
Wij pakten de draad weer op en hielden op 6 november j.l. onze landelijke Najaarsbijeenkomst, die tevens algemene ledenvergadering (ALV) was. Wij hebben in 2022 zowel de landelijke als de lokale bijeenkomsten kunnen hervatten, maar alles blijft onder voorbehoud van corona. Elders op deze website en in onze Nieuwsbrief datums.
De bijeenkomsten zijn doorgaans in horecagelegenheden, dus gelden de daar dan verplichte coronaregels. De leden krijgen als een bijeenkomst doorgaat kort ervoor bericht via de mail of post.

Ledengroei

In 2019 mochten wij 40 nieuwe leden verwelkomen, wat erg veel is. 75 jaar bevrijding zal hier toch zeker mee te maken hebben … De groei zet zich voort: in 2020 kwamen er 22 nieuwe leden bij en een donateur. In  2021 alweer 14 nieuwe leden. Een verheugend feit, het betekent dat onze vereniging echt nog recht van bestaan heeft en er mensen bijkomen om fakkels over te nemen. Dat laatste hopen wij althans.

KvV in het nieuws vanwege NS schadeclaims

Op donderdag 1 augustus j.l. verschenen krantenartikelen over de uitsluiting van de verzetsmensen van de schaderegeling in zowel in De Telegraaf; NS-regeling vergeet families verzetsstrijders als in het Parool;  NS vergeet verzetsstrijders. Naar aanleiding van protesten tegen de uitsluiting werd door de media contact opgenomen met ons secretariaat, wat verder ook ressorteerde in berichten op de radio (zie NPOradio1; NS regeling ook voor verzetsstrijders) en een interview met onze voorzitter Henk Mreijen en ons lid Chris Heijer in het NOS journaal op de tv.
Dit alles leverde de aanmelding van een aantal leden op en vele verzoeken tot allerlei soorten van hulp, waarbij wij toch soms moesten uitleggen geen hulpverlenende organisatie te zijn, al gaven we uit onze betrokkenheid graag advies, ook aan niet-leden. Ons viel op dat het spellen van de naam van onze vereniging tot kennelijk onoverkomelijke moeilijkheden leidt, ook bij alle media. Maar belangrijk is dat we weer eens ‘gezien’ werden. En dat mensen ons wisten te vinden hierdoor.

Laatste nieuws:

Bijeenkomsten:

Regio Noord-Holland streeft naar drie maal per jaar een bijeenkomst van leden in een vaste locatie in Amsterdam. Daar komen momenteel zo’n 15 tot 20 leden. De in ons blad aangekondigde bijeenkomst van februari
kon niet doorgaan, nu hopen wij daar op 11 juni en 1 oktober bijeen te kunnen komen.

Regio Zuid-Holland organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst in Maassluis. Hier komen ook 15 tot 20 mensen. Bijeenkomsten in 2022 zijn gepland op 26 maart, 24 september en 10 december.

Regio Noordoost-Nederland (stad Groningen) had haar eerste bijeenkomst (na vele jaren) op zaterdag 7 maart 2020. Er waren 30 aanwezigen. Door de pandemie moesten we daarna wachten tot we nu op 12 maart bij elkaar hopen te kunnen komen, verdere datums dit jaar zijn 18 juni en 26 november.

Regio Zuid-Nederland (Eindhoven) is in oprichting, daar staat voor 5 maart een bijeenkomst op de agenda en verder dit jaar op 25 juni en 15 oktober.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Partners kunnen voor slechts € 8,00 partnerlid worden! Begeleiders mogen meekomen, mits aangemeld.

Nieuwsbrief

Eind maart verscheen het lentenummer van de Nieuwsbrief.
Inhoud o.a. het volgende:
Verenigingsnieuws, herdenking Februaristaking, een verhaal over de vader van een lid en hoe zij haar oorlogsverhaal poogt te verwerken, een herinnering van een lid aan een Joodse familie, een herinnering van een lid aan Ed van Thijn, 2 boeken, een van onze voorzitter over de Vrijmetselarij in het Gooi en een van een ander lid over de nazificatie in Roemeensduitse kringen, een stukje over overleden oorlogsveteranen, een ritje langs (on)bekende monumenten, een samenvatting van een onderzoek van een studente over hoe Herinneringscentra omgaan met het interneringsverleden, een stukje van een lid over informatie die gevonden is, specifiek in een melkbus, gedichten, de vaste rubriek Snippers met korte berichten.

Men kan zich op ons blad abonneren door donateur te worden, wat al vanaf € 25 mogelijk is. Volg daarvoor de volgende link: http://www.verzetskinderen.nl/lidmaatschap/

Bestuursnieuws

In november 2018 is mr. Henk Mreijen aangetreden als voorzitter, hij nam na 11 1/2 jaar de hamer over van Jolanda van Bodegraven. Dimitri Gazan nam het technisch beheer van de website over en vernieuwde de website bovendien in maart 2019. Er is nog een vacature voor een nieuw bestuurslid.

Stolpersteine (Struikelstenen)

Het is een verontrustend feit dat een toenemend aantal gemeenten heeft besloten dat er in hun gemeente (voorlopig) slechts nog Stolpersteine (Struikelstenen) voor Joodse slachtoffers van het naziregime geplaatst zullen worden. Door deze uitsluiting worden de andere groepen slachtoffers, zoals verzetsstrijders, Sinti en Roma, homoseksuelen, Jehova’s getuigen enz. in onze ogen gediscrimineerd. Ook het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers),  waarin de KvV zitting heeft, deelt deze mening en heeft een verontruste brief gestuurd naar o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze heeft op haar beurt een bericht in haar blad geplaatst waarin Gerdi Verbeet uitlegt wat de oorspronkelijke bedoeling van Gunter Demnig is, het herdenken van alle slachtoffers middels deze steentjes. Men wordt dus geacht geen groepen uit te sluiten. Wij hopen vurig dat de Nederlandse gemeenten dit ter harte nemen. Wat kan helpen in het verwerken van aanvragen is dat sinds kort (2021) in Amsterdam ook officiële Stolpersteine worden vervaardigd.

Nieuwe boeken op de website:

Bij de publicaties van leden zijn toegevoegd: ‘Pionier van het verzet’ over de vader van ons lid Cornélie van Haersma Buma, ‘Vrijmetselaren in het Gooi’ van Henk Mreijen en ‘De aarde herinnert zich’ van Minka Kaszó. ‘Beangstigende begeerte’ van ons lid Hugo Wapperom, ‘Een Joodse erfenis’ van Edjo Frank, ‘Ik was een KIND IN OORLOGSTIJD en dat heeft mijn leven bepaald’ van Dik de Boef, ‘Mijn schild ende betrouwen’ van Ben Verduijn, ‘Verzet, verraad, bevrijding en terugkeer’ van Sietse Dirk Sietses van Cocky Sietses, ‘Met Godsvertrouwen voor het vuurpeloton’ van Lodewijk Crijns, ‘Geef de namen een gezicht’ van Kirsten Zimmerman, ‘Breekbare helden’ van Carla Rus en ‘75 jaar Stoottroepen’ van Laurens van Aggelen.

Bij de boeken voor kinderen is toegevoegd: Wij blijven bij elkaar’ van ons lid Martine Letterie, Putten’ van Else Flim, Wij waren erbij’ door de Schrijvers van de Ronde Tafel, onder wie ons lid Martine Letterie en 2040, Een verhaal over oorlog en verzet’ van Mireille Geus. 

Bij de boeken voor volwassenen is toegevoegd: ‘Sachsenhausers sterker dan de dood’ van Diete Oudesluijs. ‘En we noemen hem’ van Marjolijn van Heemstra, Kwesties van leven en dood’ van Regina Grüter, De tolk van Java’ van Alfred Birney, Zolang er nog tranen zijn’ van Hannelore Grünberg-Klein, Survivor Café’ van Elizabeth Rosner, De bus uit Dachau’ van Jos Schneider en Gijs van de Westelaeken, Levensverhalen laten leven’ van Anita Farkas, Plagiaat en nivellering’ van Rudolf Dekker en drie boekjes over de oorlog in Zeeland van Robbert Jan Swiers.