OVER ONS | Wie we zijn | Bestuur | Oprichting KvV | Vignet | Statuten | Lidmaatschap | Nieuws | Gedicht

  • De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.
  • Het organiseren van twee landelijke bijeenkomsten per jaar (Algemene Ledenvergadering en Najaarsbijeenkomst)
  • Het 4x maal per jaar uitgeven van  een eigen contactorgaan, de Nieuwsbrief, en 1x per jaar  (in de zomer) een bijdrage aan het Contactblad van de Stichting 1940 – 1945.
  • Bovendien probeert het bestuur via aparte mailingen de band met de leden te verstevigen.
  • De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon met wie leden persoonlijk contact kunnen hebben over hun wel en wee.
  • Op verzoek van onze vereniging organiseerde Stichting Centrum’ 45 een aantal jaren geleden een KvV identiteitsgroep voor onze leden. Helaas is dit momenteel niet meer mogelijk. Mocht dit veranderen dan  leest u hierover in de Nieuwsbrief en/of via deze website. Aanmelding etc. geschiedt via het secretariaat van de KvV.
  • Het bijwonen van reünies, symposia, vergaderingen en onthullingen van monumenten, verzetsmusea en van verwante vrijwilligersorganisaties (o.a. Joodse naoorlogse generatie (JONAG), Stichting Belangenbehartiging Indische naoorlogse generatie (INOG), Stichting Kinderen van de Oorlog voor Onderlinge en Maatschappelijke Begeleiding en Integratie, Stichting Partners van Oorlogsgetroffenen).
  • Het bijwonen van herdenkingen; o.a. 4 mei op de Dam in Amsterdam en in Loenen, Geuzenherdenking en uitreiking Geuzenpenning, Herdenking Joods Verzet, Herdenking Februaristaking 1941 bij de Dokwerker, Auschwitz herdenking, Herdenking Kamp Schoorl, Herdenking 15 augustus 1945, Herdenking Oranjehotel.
  • Het bestuur onderhoudt contacten met de politiek, Pensioen- en Uitkeringsraad en hulp- en dienstverlenende instellingen voor oorlogsgetroffenen. Van 1994 tot 2014 hadden twee bestuursleden zitting in de nu opgeheven Raad van Overleg van de Stichting 1940 -1945. Sinds 1996 is de KvV, door momenteel twee bestuursleden en een invaller, vertegenwoordigd in het COVVS (Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers).
  • Twee leden maken deel uit van het Overlegorgaan van Stichting Centrum ’45

Bestuur:

Henk Mreijen, voorzitter
Irene Rutte-Hermsen, penningmeester
Minka Kaszó, secretaris en PR
Marc Elskamp, lid

Secretariaat:

Stalpertstraat 110
2597 RW Den Haag
Tel: 070-3544937 (tussen 10 en 17 uur)

website: www.verzetskinderen.nl
Emailadres: info@verzetskinderen.nl

Redactie Nieuwsbrief:

Minka Kaszó, eindredacteur
info@verzetskinderen.nl

Redactie website:

Minka Kaszó, inhoud
Dimitri Gazan, techniek
www.verzetskinderen.nl

Penningmeester:

Geelvinckstraat 93
1951 BB Velsen-Noord
Tel: 0251-210283
Banknr.NL 16 INGB 0000 195963 t.n.v. Vereniging Kinderen van verzetsdeelnemers 1940-1945
KvK 40346174