Impressie van de tentoonstelling in Haren. Deze tentoonstelling is voortgekomen uit onze eigen vereniging. Het is een reizende tentoonstelling en makkelijk vervoerbaar. Mocht hij tegen een strekkende muur opgesteld worden, dan zou daar 9 meter voor nodig zijn. Op panelen, die zowel op te hangen zijn als op steunpalen neergezet, zijn teksten te lezen uit het boek ‘Eénmaal kindje, zul jij trots zijn.’ (Zie de rubriek Eénmaal kindje.) Tevens staan er (familie)foto’s op en foto’s van documenten en voorwerpen. Alle beschikbaar gesteld door geïnterviewden, wier levensverhalen in het voornoemde boek staan.

Wij hopen deze fototentoonstelling nog op vele locaties in ons land te kunnen laten zien. Daartoe vragen wij medewerking en bemiddeling van leden en andere geïnteresseerde bezoekers van onze website. Hebt u belangstelling, neemt u dan contact op met ons secretariaat. Wij stellen de tentoonstelling gratis ter beschikking, vervoer moet men zelf regelen en wel de verzekering betalen.

Het boekje bevat de persoonlijke levensverhalen van 33 van onze leden, zoals zij die aan medeleden vertelden. Hierin vertellen zij hoe ze de oorlog, en alles wat daaromheen gebeurde, hebben beleefd als kind. Gebaseerd op deze verhalen heeft een groep mensen, waaronder verschillende leden van de KvV, deze tentoonstelling samengesteld. De tentoonstelling omvat 10 gelamineerde panelen waarop, in woord en beeld, te zien is wat kinderen van verzetsmensen in deze zwarte tijd hebben doorgemaakt. Bijvoorbeeld hoe hun ouder(s) werd(en) gearresteerd. Een vader die maandenlang weg/ondergedoken was. Hoe hun familie werd bedreigd, maar ook hoe spannend hun eigen leven toen was. Hoe zij zelf ondergedoken hebben gezeten. Hoe uit gevangenschap teruggekeerde ouders zich gedroegen en wat dat voor gevolgen had voor de kinderen. Hoe zij e.e.a. verwerkt hebben. Gelardeerd met verschillende, vaak emotionele, foto’s uit het familiealbum wordt er een verhaal verteld over een periode die nooit meer mag terugkeren. Enkele onderwerpen: ‘het vervaardigen van anti-Duitse geschriften, het verkrijgen en vervoeren van distributiebonnen en wapens, het vervalsen van persoonsbewijzen, gewapend verzet, onderduikers, e.d. Een bijzondere tentoonstelling, die een goed beeld geeft van wat kinderen van verzetsdeelnemers in de Tweede Wereldoorlog hebben beleefd.

Onze tentoonstelling heeft in 2022 deel uitgemaakt van het Bevrijdingsfestival Drenthe in Assen. De expositie was opgesteld bij de ‘Village of freedom’, dit was een markt over vrijheid. Er waren ongeveer 30.000 bezoekers.

Het bestuur van de KvV wil ook langs deze weg allen bedanken, die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze tentoonstelling.

(De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van VWS)