De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945 (KvV) is op 22 april 1989 opgericht met het oogmerk mensen, wier (groot)ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen.

‘Verzet’ wordt opgevat in de breedste zin van het woord.

Of de ouders nu deelnamen aan het Joods verzet, het verzet in Indië, het christelijk verzet, het links verzet, het vrije verzet of dat zij individueel verzet pleegden – de (klein)kinderen vinden elkaar binnen de KvV.

Het logo is getekend door Willy Diemer en duidt op de weg die een ‘kind van’ moet volgen.
Om dat soms moeilijke pad samen met lotgenoten, mensen met min of meer dezelfde achtergrond te kunnen delen, kan een steun daarbij zijn. Het merkwaardige en aangename is dat een ontmoeting binnen de vereniging altijd een element van herkenning inhoudt, daarbij spelen ook leeftijden geen rol. Hoe vaak zijn deze woorden inmiddels al uitgesproken: “Ik voelde me thuiskomen”.