De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten door het hele land. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, al dan niet rond een thema of activiteit. Inlichtingen hierover kunnen de leden krijgen bij het secretariaat.

Regio Noord-Holland streeft naar drie maal per jaar een bijeenkomst van leden in een vaste locatie in Amsterdam. Er is sinds dit najaar een nieuwe locatie. De afgesproken datums voor 2023 zijn 11 februari, 10 juni en 14 oktober.

Regio Zuid-Holland organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst in Maassluis. De bijeenkomsten in 2023 zullen zijn op 1 april, 9 september en 9 december.

Regio Noordoost-Nederland (stad Groningen) heeft voorlopig voor 2023 twee datums afgesproken: 25 maart en 28 oktober.

Regio Zuid-Nederland (Eindhoven) komt in 2023 bijeen op 25 maart, 17 mei en 21 oktober.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Partners kunnen voor slechts € 8,00 partnerlid worden! Begeleiders mogen meekomen, mits aangemeld.


Landelijke bijeenkomsten

Er zijn in principe twee jaarlijkse landelijke bijeenkomsten, die de laatste jaren in Nunspeet worden gehouden. Voor 2023 staat de (ALV) Algemene Ledenvergadering gepland op 13 april en de Najaarsbijeenkomst op 18 november. Sprekers zijn op dit moment nog niet bekend.