De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten door het hele land. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, al dan niet rond een thema of activiteit. Inlichtingen hierover kunnen de leden krijgen bij het secretariaat. Hier kan men zich ook aanmelden, waarna men kort voor een bijeenkomst bericht krijgt met nadere gegevens.

Regio Noord-Holland streeft naar drie maal per jaar een bijeenkomst van leden in een vaste locatie in Amsterdam. Daar komen momenteel zo’n 15 tot 20 leden. Nu hopen wij op 8 oktober bijeen te kunnen komen en wel in een nieuwe locatie. Let op: ook de datum is veranderd.

Regio Zuid-Holland organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst in Maassluis. Hier komen ook 15 tot 20 mensen. De volgende bijeenkomsten zullen zijn op 24 september en 10 december.

Regio Noordoost-Nederland (stad Groningen) had haar eerste bijeenkomst dit jaar op zaterdag 12 maart. Wij hopen daar weer op 26 november bijeen te zullen komen.

Regio Zuid-Nederland (Eindhoven) had haar eerste bijeenkomst na ruim 25 jaar op 5 maart, op de agenda staat dit jaar nog 15 oktober.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Partners kunnen voor slechts € 8,00 partnerlid worden! Begeleiders mogen meekomen, mits aangemeld.


Landelijke bijeenkomsten

De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten door het hele land. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, al dan niet rond een thema of activiteit. Inlichtingen hierover kunnen de leden krijgen bij het secretariaat.

Er zijn in principe twee jaarlijkse landelijke bijeenkomsten, die de laatste jaren in Nunspeet worden gehouden. Voor 2022 staat nog de Najaarsbijeenkomst op 12 november gepland.


In verband met Covid waren tijdelijk alle bijeenkomsten opgeschort. Wij hopen u zo nodig via deze weg en via de mail te kunnen inlichten als de situatie ten gunste of ten ongunste verandert. De datums die in onze Nieuwsbrief staan kunnen dus niet kloppen! U kunt altijd contact met het secretariaat opnemen over een en ander.

info@verzetskinderen.nl