De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten door het hele land. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, al dan niet rond een thema of activiteit. Inlichtingen hierover kunnen de leden krijgen bij het secretariaat.

Regio Noord-Holland streeft naar drie maal per jaar een bijeenkomst van leden in een vaste locatie in Amsterdam. Er is sinds vorig najaar een nieuwe locatie. De laatste datum voor 2023 is 14 oktober.

Regio Zuid-Holland organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst in Maassluis. De volgende bijeenkomsten in 2023 zullen zijn 2 september en 9 december. Let op: de datum in september wijkt af van wat eerder is aangekondigd, ook in ons blad van juni staat dit nog anders.

Regio Noordoost-Nederland (stad Groningen) heeft in 2023 nog een bijeenkomst op 28 oktober.

Regio Zuid-Nederland (Eindhoven) komt in 2023 nog eenmaal bijeen op 21 oktober.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Partners kunnen voor slechts € 8,00 partnerlid worden! Begeleiders mogen meekomen, mits aangemeld.


Landelijke bijeenkomsten

Er zijn twee jaarlijkse landelijke bijeenkomsten, die reeds jaren in Nunspeet worden gehouden. Voor 2023 staat nog de Najaarsbijeenkomst op 18 november op het programma. Spreker zal zijn ons bestuurslid Marc Elskamp. Titel: Wat is er met ons gebeurd? Hoe de ervaringen van onze ouders effect hebben op ons, een inventarisatie.