De vereniging organiseert regionale lotgenotenbijeenkomsten door het hele land. Het gaat om bijeenkomsten waarop de leden elkaar in ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten, al dan niet rond een thema of activiteit. Inlichtingen hierover kunnen de leden krijgen bij het secretariaat.

Regio Noord-Holland streeft naar en verwezenlijkt momenteel drie maal per jaar een bijeenkomst van leden in een vaste locatie in Amsterdam. Daar komen momenteel zo’n 15 tot 20 leden. Bijeenkomsten in 2021 kunnen er voorlopig niet zijn.

Regio Zuid-Holland organiseert drie maal per jaar een bijeenkomst in Maassluis. Hier komen ook 15 tot 20 mensen. Bijeenkomsten in 2021 kunnen er voorlopig niet zijn.

Regio Noordoost-Nederland (stad Groningen) had haar eerste bijeenkomst (na vele jaren) op zaterdag 7 maart 2020. Er waren 30 aanwezigen. De datum van een volgende bijeenkomst is nog niet bekend. Daar komen later mededelingen over.

Regio Zuid-Nederland (waarschijnlijk Den Bosch) is in oprichting, door corona is verdere uitwerking opgeschort.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Partners kunnen voor
slechts € 8,00 partnerlid worden!

In verband met het coronavirus zijn voorlopig alle bijeenkomsten opgeschort. wij hopen u via deze weg en via de mail te kunnen inlichten als de situatie ten gunste verandert. De datums die in onze Nieuwsbrief staan kunnen dus niet kloppen! U kunt altijd contact met het secretariaat opnemen over een en ander.

info@verzetskinderen.nl