Wegwijs in de hulpverlening

 

Eerste stap

eerste advies is: praat eens met iemand in je omgeving over wat je ervaart, veel mensen durven dat niet zo goed. 

Indien een persoon psychische klachten heeft en niet goed weet wat de oorzaak is, is de eerste stap de gang naar de huisarts.

 

De huisarts zal de persoon zien en doorverwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GZ). Dit is een praktijkondersteuner met een achtergrond in de GGZ. Na een aantal gesprekken zal dan of verlichting van de klachten intreden of duidelijk worden dat verdere hulp geïndiceerd is.

Tweede stap

De huisarts kan dan door verwijzen naar een psycholoog of een psychotherapeut/psychiater. Helaas zijn niet alle huisartsen bekend met oorlogsgerelateerde en/of transgenerationele problematiek.

 

Een vrijgevestigd psycholoog kan de persoon zien en in een aantal zittingen proberen duidelijkheid te krijgen over de klachten en deze te kunnen laten verminderen. Het aantal zitting is beperkt door de verzekering tot 5 zittingen.

 


Andere weg

Niet alle huisartsen zijn goed op de hoogte van de specifieke problemen van de naoorlogse generatie. Indien de persoon zelf al een beeld heeft wat de oorzaak kan zijn van zijn klachten en die oorzaak in de richting van de eigen oorlogservaringen of die van de ouders/grootouders gezocht wordt is het Aanspreekpunt Naoorlogse Generatie (ANG), Het aanspreekpunt voor informatie en hulp. Het ANG kan informatie geven over Psychotherapeuten en psychiaters en over de specialistische centra als Centrum ‘45 en Sinaï centrum. Verder kunnen ze de weg wijzen voor onderzoek naar voorouders in relatie tot de oorlog.

 

Het ANG heeft een lijst waarop 90 behandelaren staan die hebben aangegeven deskundig te zijn op gebied van oorlogsgerelateerd trauma. Deze zijn gevestigd door het hele land met een zwaartepunt in de randstad.

 

Centrum ’45 en Sinaicentrum zijn in (oorlogs-)trauma gespecialiseerde centra met topzorg. Voor veel mensen is dit HET centrum voor hulp.

Veteranen Instituut

Stichting 40-45 heeft haar maatschappelijk werk activiteiten over gedragen in 2012 aan het Veteranen Instituut in Doorn. Vanuit Doorn wordt een landelijk netwerk aangestuurd van gespecialiseerde maatschappelijk werkers die voor zowel de eerste generatie als de tweede generatie klaar staan om vragen te beantwoorden of de weg te wijzen waar bepaalde informatie te vinden is.

Bereikbaar via:

Stichting '40-'45 op 020 - 6601945

info@st4045.nl

 


Verzekerde zorg

Iedereen is verplicht verzekerd en heeft dus recht op vergoeding van behandelingen. Een aantal verzekeraars heeft het aantal zittingen van de psycholoog beperkt op 5, dit zou genoeg moeten zijn om enkelvoudig trauma te helen.

 

Voor oorlogsgerelateerd trauma is dit vaak niet voldoende en is men aangewezen op een psychotherapeut of psychiater. Niet alle verzekeringen vergoeden alle kosten soms wordt maar 75% van de kosten vergoed en komt de rest voor eigen rekening.

 

De Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp) is een kostenvergoeding voor psychotherapie voor kinderen van oorlogsgetroffenen. Hier kunnen de niet verzekerde kosten en het eigen risico worden gedeclareerd. Na aanvraag wordt informatie opgevraagd bij de behandelaar (psychotherapeut of psychiater) en na beoordeling wordt de vergoeding toegekend.

 

Mensen (geboren voor 16 augustus 1945, de eerste generatie) die een pensioen hebben via de WBP of WUBO komen ook in aanmerking voor volledige vergoeding.

Afkortingen

 

ANG                In het aanspreekpunt werken ARQ-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945, ARQ Centrum’45 en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen. Hier kunnen alle vragen over onderzoek naar verleden en behandeling van klachten worden gesteld. Men kan doorverwijzen naar de juiste instantie en zo hulp bieden

Tel: 088 – 3305150 op werkdagen van 09:00 – 12:00 https://www.arq.org/kennis/naoorlogse-generaties

 

Tvp                  De Tijdelijke Vergoedingsregeling Psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp) is een kostenvergoeding voor psychotherapie voor kinderen van oorlogsgetroffenen.

https://www.svb.nl/nl/verzetsdeelnemers-en-oorlogsgetroffenen/wetten-regelingen/tvp

 

Wbp                De Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp) biedt financiële ondersteuning aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen de vijandelijke bezettende macht in Europa.

https://www.svb.nl/nl/verzetsdeelnemers-en-oorlogsgetroffenen/wetten-regelingen/wbp

 

Wubo              De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) is bedoeld voor mensen die: in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld of slachtoffer zijn van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-Indië

https://www.svb.nl/nl/verzetsdeelnemers-en-oorlogsgetroffenen/wetten-regelingen/wubo

 


Acute nood:

Bij acute psychische nood kun je de volgende telefoonlijnen bellen:

  • De Luisterlijn (voorheen Sensoor) 088 0767 000. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek of luisterend oor.  Je kunt ook chatten, meer informatie kun je vinden op de website
  • MIND Korrelatie (0900) 1450 (ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur)
    Je kunt ook chatten, meer informatie kun je vinden op de website
  • Stichting 113 zelfmoordpreventie (0900) 0113 (dag en nacht bereikbaar). Je kunt ook chatten, meer informatie vind je op de website.
  • Veel landelijke cliënten- en familieorganisaties bieden ook telefonische hulp, advies en/of lotgenotencontact. Op de website van MIND kun je een overzicht vinden.