Publicaties van leden, deel 1

Hieronder staat een groot aantal publicaties over het onderwerp 'verzetskinderen'. Deze boeken kunt je in de regel in de boekhandel bestellen als niet aangegeven is dat het via het lid of een andere weg. Dit is geen webshop !

Eénmaal kindje, zul jij trots zijn

In dit boek vertellen 33 kinderen van verzetsdeelnemers hun levensverhaal. Voor hen is de oorlog pas voorbij als er in hen een proces van verwerking heeft plaatsgevonden, waarbij ze hun ouders leren zien zoals ze werkelijk waren. Het zijn 33 verhalen van hoop en vertwijfeling geworden, waarbij de hoop in de meeste gevallen het sterkst bleek te zijn.
Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. Inlichtingen bij het secretariaat van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers: info@verzetskinderen.nl

Wij dragen de tranen

dichtbundel van het KvV-lid

Minka Kaszó

Zij schreef de meeste van de 100 gedichten tijdens of rond haar verblijf in Centrum ’45 van 1995  tot 1996. Het titelgedicht is een soort ‘boegbeeld’ van de KvV geworden, het gedicht Lampersari-kind iets vergelijkbaars voor  Indische lotgenoten. Voorgedragen door Willem Nijholt bij herdenking 15 augustus.

Uitgeverij The Flame Publishing | 1998 | ISBN 90 76148 05 8 | paperback | prijs € 12,50

De laatste exemplaren zijn uitverkocht. Probeert u het via Marktplaats of internetwinkels.

De aarde herinnert zich

100 nieuwe gedichten van

Minka Kaszó

Deze dichtbundel is een vervolg op ‘Wij dragen de tranen’. 20 jaar verdere verwerking van de oorlog, Indische en Joodse gedichten, (zelf)reflectie, de (klein)kinderen, ouder worden, ontmoetingen, de natuur, het klooster … alles wat in het leven voorkomt en tot dichten inspireerde staat erin.

 

Uitgeverij De Nieuwe Haagsche | 2021 | ISBN 9789460100956 | paperback | 124 pagina’s | prijs € 14,95

Vrijmetselaren in het Gooi

Vrijmetselaren en samenleving
Auteur: Henk Mreijen

Onze voorzitter heeft een boek geschreven over de Vrijmetselarij, waar hij lid van is. Dit n.a.v. het 125-jarig bestaan van zijn loge, De Gooische Broederschap in Hilversum. Behalve dat dit boek een kennismaking met de Vrijmetselarij biedt en daarbij zeker veel onbegrip kan wegnemen vertelt het over het reilen en zeilen van de Vrijmetselarij in groter verband en specifiek in het Gooi. Hierbij komt ook de situatie in de Tweede Wereldoorlog aan bod en daarbij namen als Hermannus en Jacoba van Tongeren. Daarom past het boek op onze website.

Uitgave De Gooische Broederschap | 2021 | hard cover | geïllustreerd | 296 pagina’s | prijs € 29,95 | 

Johannes der Weduwen, Een vader voor velen


Auteur: Henk Vis

Het boek is in de ik-vorm geschreven, ons lid Marion der Weduwen vertelt alles als het ware. Zij was 7 jaar toen haar vader werd doodgeschoten. Johannes (Joop) der Weduwen was arts en hield praktijk in Aalten. Er waren onderduikers en hij hielp andere onderduikers aan duikadressen. Hij kreeg dwangarbeiders uit werkkampen vlak over de grens en deed nog veel meer in het verzet. Marion: ‘Bij ons was de geborgenheid in de oorlogsjaren weg, zeker als het om onze eigen ouders ging.’ En: ‘Ik draag deze familiegeschiedenis met mij mee. En ook mijn kinderen ervaren daar soms de zwaarte van.’ Zeer uitgebreid wordt de levensloop en de familiegeschiedenis van dokter der Weduwen in het boek behandeld.

Uitgeverij Havisboek | 2023 | ISBN 978-90-819440-5-2 | paperback | 159 pag. | geïllustreerd | prijs € 27,35 + verzendkosten € 30,00 ı te bestellen via visschouten@hotmail.com en te koop in Onderduikmuseum Aalten

Billy Boy

Bloemlezing der zotheid
Auteur: Beatrice Jongkind

Ons lid Beatrice Jongkind was in de beginjaren na de eeuwwisseling voorzitter van onze vereniging. Zij heeft een boek geschreven over de oorlogsbelevenissen van haar vader, die als adolescent in het Belgische verzet zat. Deels bestaande uit wat hij zelf kort na de oorlog heeft vastgelegd. Beatrice voegt er nog een kort verklarend deel over zichzelf en het gezin aan toe en vooral wat e.e.a. voor haar leven als verzetskind betekend heeft en nog betekent. Zij schrijft over haar vader: ‘Hij was de zachtaardigste man die ik kende. Hij was mijn prins op het witte paard. Dit ondanks het feit dat hij af en toe verschrikkelijk agressief was. Dan vluchtten wij voor hem.’

Uitgeverij Van Warven | 2022 | ISBN 9789493175624 | pocket | geïllustreerd | 152 pag. | prijs € 17,95

Vrede vergt moed

75 jaar Oorlogsgravenstichting
Auteur: Laurens van Aggelen

Veel van onze leden hebben helaas een connectie met de Oorlogsgravenstichting (OGS). Deze bestaat in 2023 75 jaar. Ons lid Laurens van Aggelen, schrijver en uitgever van beroep, maakte een prachtig boek over de stichting. Het boek geeft een inkijk in het werk van de Oorlogsgravenstichting, de achtergronden, de werkzaamheden en de ontwikkelingen. De schrijver bespreekt o.a. de organisatie, het onderhoud en de situatie in Nederland en o.a. Indonesië. Hij lardeert zijn hoofdstukken met persoonlijke verhalen over begraven mensen. Een buitengewoon smaakvol uitgevoerde uitgave. Piet Hein Donner schreef het voorwoord.

Uitgeverij White Elephant | 2022 | ISBN 9789079763351 | hardcover | geïllustreerd in kleur | 161 pag. | prijs € 27,95 | bestellen via www.we-publishing.nl

Pionier van het verzet


Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903 – 1942)
Auteur: André Vermeulen

Dit boek gaat over het korte leven van de vader van een lid, een van de weinige burgemeesters die tijdens de oorlog de Duitse overheersers unverfroren recht in de ogen durfde te kijken. Het kostte hem zijn leven. Het boek begint met de arrestatie van Inus (roepnaam) van Haersma Buma en beschrijft zijn leven daarvoor, zijn verblijf in het Oranjehotel en kamp Neuengamme, waar hij overlijdt. De verdere levensloop van zijn weduwe en zijn kinderen wordt tevens behandeld.

 

Uitgeverij Walburg Pers | 2021 | ISBN 9789462495548 | paperback | geïllustreerd | 240 pagina’s | prijs € 19.99, e-book € 9.99, luisterboek € 16,95

 

Beangstigende begeerte


Auteur: Hugo Wapperom

Hugo Wapperom maakt het zijn lezers ook in zijn tweede boek niet makkelijk. En al is het een geromantiseerd boek, het heeft min of meer dezelfde achtergrond als zijn eerste boek De spinvlieg (lees hierover op onze website) uit 2011. Namelijk de bredere achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Het boek ademt een chaotische sfeer, net als die periode destijds. Er blijft steeds veel te raden over.
We bevinden ons met de fictieve hoofdpersonen Ebbe Schwarz en Hannah Berghmann (beide spionnen) afwisselend grotendeels in Frankfurt en Berlijn. Het verhaal begint kort na Dolle Dinsdag, eind 1944, de Russen naderen Berlijn. Het wemelt weer van de complottheorieën. Ook prins Bernhard komt er weer niet best vanaf, met choquerende details.
Het boek is merendeels in de dialoogvorm geschreven, soms in de ik-vorm. De hoofdpersonen delen hun gedachten met elkaar. Zijdelings ontdekken we meer over hen.
Er ontstaat een heftige liefdesrelatie tussen de twee hoofdpersonen. Meer en meer houden zij zich bezig met elkaar en het zoeken van een persoonlijke overlevingsstrategie. Bovendien distantiëren zij zich van het nazisme. Al geven zij toe in te zien dat ze te laat begrepen wat dit inhield.
Achterin het boek staat een beperkte lijst met uitleg van de historische personen die in het boek voorkomen.

Uitgeverij Aspekt | 2020 | ISBN 978946 3389341 | paperback | 386 pagina’s | prijs € 24,95

Een Joodse Erfenis


Auteur: Edjo Frank

Op de achterkant van dit boek staat: Een joodse erfenis veroorzaakt een giftig mengsel van geld, verleiding en intrige.’ Dat dekt de inhoud van dit boek precies. Het gaat niet over de oorlog, maar deze speelt wel een grote rol in het verhaal. Een joodse bankdirecteur zit na de oorlog met gelden van omgekomen joden zonder nazaten en problemen rond het familiekapitaal. Russische oliecriminelen zijn op zoek naar goudstaven en oude flamencogitaristen en hun instrumenten spelen ook een rol. Merkwaardige combinatie, maar spannend. Lekker leesbaar.
Ons lid Edjo Frank draagt zowel de Holocaust als het verzet met zich mee. In 2011 kwam uit zijn Tragedies to remember, wat hij noemde kleine Joodse gedichten over wanhoop en hoop (in 2 talen) met prachtige illustraties, en 2018 in het Engels The three lives of Cobie Frank, een dun boekje over zijn vader, die in Rotterdam in het verzet zat.

Uitgeverij Insperience │2020 │ISBN 97890817057211│ paperback │311 pagina’s │prijs € 21,95

KIND IN OORLOGSTIJD


Auteur: Dik de Boef

Ons lid Dik de Boef heeft zijn jeugdherinneringen op papier gezet. Het is een plezierig ogend boekje geworden met veel foto’s en prachtige tekeningen in kleur van Karel Kindermans. Het boek is zeker ook geschikt voor scholieren en dat kan mede de reden zijn dat het er is gekomen.
Dik werd in 1940 in Rotterdam geboren, na het bombardement, dat het huis van zijn ouders verwoestte. Zijn ouders, lid van de CPN, waren al voor de oorlog bezig met de opvang van politieke en joodse vluchtelingen uit Duitsland. Zij gingen door met illegaal werk. Zij besloten naar Arnhem te verhuizen. Daar maakte Dik in 1944 het bombardement mee, waarbij hij uit het puin werd gehaald.
Dik heeft toen 6 weken niet gesproken. Hij herinnert zich de vlammen nog heel goed. Het gezin moet diverse malen verhuizen en uiteindelijk keerden zij naar Rotterdam terug. Dit gebeurde in de hongerwinter. Zij gaan bij Diks grootouders wonen, aan de Schie. Daar zakt Dik door het ijs en wordt ternauwernood door een buurman gered. Vanwege voedselgebrek verlaat het gezin Rotterdam weer en komt uiteindelijk in Nunspeet terecht. De bevrijding maakt hij in Hulshorst mee.
Volgens Dik kan hij door al deze gebeurtenissen nog altijd niet tegen harde geluiden: ‘ik verdwijn dan letterlijk of trek mij in mezelf terug’. Beide ouders waren ziek geworden door de oorlog en als oudste kind moest Dik jarenlang een deel van het huishouden doen.
Later had  Dik nachtmerries en werd hij depressief,  op aanraden van zijn vader ging hij tenslotte naar een psychiater. Dik wijdt zijn leven nu aan allerlei organisaties zoals het COVVS en het Sachsenhausen Comité.

Metropol VerlagISBN 9783863315245 │2020│paperback │geïllustreerd │60 pagina’s │ prijs € 12,00, e-boek € 9,00 │te bestellen via info@onderduikmuseum.nl

Mijn schild ende betrouwen


Auteur: Ben Verduijn

Het 3e boek in de ‘Mausoleumreeks’ tevens de ‘Reeks Historische Berichten Ede’ van het Gemeentearchief Ede is verschenen. Het gaat hier om het e-boek ‘Mijn schild ende betrouwen’. De schrijver van deze reeks is de in Wageningen wonende en in Ede geboren schrijver en dichter Ben Verduijn. lid van de KvV. Dit boek gaat over zijn vader, Kees Verduijn.
Mede door zijn werk kregen een aantal in het verzet omgekomen verzetsmensen, die genoemd worden op, of bijgezet zijn in het Mausoleum op de Paasberg te Ede, een gezicht.

Gemeentearchief Ede │2020│geen ISBN nummer │geïllustreerd │314 pagina’s │het e-boek kost € 4,95 en is te bestellen bij het Gemeentearchief van Ede via https://gemeentearchief.ede.nl/geschiedenis-van-ede/publicaties

Verzet, verraad, bevrijding en terugkeer van Sietse Dirk Sietses


Auteurs: Sietse Dirk Sietses en Cocky Sietses

Toen de moeder van ons lid Cocky Sietses in 1999 overleed vonden haar kinderen in een la een map met documenten van hun vader, waaronder een 14 pagina’s groot verslag in een aantekenboekje. In eigen beheer van Cocky Sietses is dit gepubliceerd, met eromheen uitleg over de familie en de omstandigheden destijds. En verder aangevuld met veel foto’s van documenten, voorwerpen, locaties e.a.

Uitgegeven in eigen beheer door Cocky Sietses │ 2019 │geen ISBN nummer │ 107 pagina’s │geïllustreerd │ te bestellen via cocky.sietses@gmail.com │prijs € 5,00 + portokosten

Met Godsvertrouwen voor het vuurpeloton

Verzet in Heerlen
Auteur: Lodewijk Ivo Crijns

Lodewijk Crijns schreef een (niet geromantiseerd) boek over zijn vader,  maar in eerste instantie over de mens dank zij wie deze in leven is gebleven in WO2. De katholieke chirurg Karel van Berckel. Hij vond dat hij dit deze man verplicht was. Het eerste deel van het boek gaat over de familie- en beroepsmatige geschiedenis van deze hoofdpersoon. Ook geeft het een aardig idee hoe de standenmaatschappij ooit in elkaar zat. Met hoofdstuk 5 begint het deel over de oorlog en het verzet, in het algemeen en speciaal in Heerlen. De organisatie van het verzet wordt uitgebreid besproken. In 1943 is Theo Crijns, de vader van de auteur, actief als koerier in de zo genoemde Geuzengroep. Karel van Berckel neemt deel aan het artsenverzet. Hij heeft piloten en verzetsstrijders in huis, helpt Joden en de ondergrondse pers en weigert lid te worden van de artsenkamer. In hoofdstuk 10 staat de handeling die het schrijven van dit boek veroorzaakte, onder de titel: Dr. Van Berckel grijpt resoluut in en redt een gevangen koerier. Dit gaat dus over Theo Crijns. Deze is ’s avonds laat aangehouden. Bij een vlucht-poging raakt hij gewond. Dr. Van Berckel opereert hem en verbindt zijn hoofd zodanig, dat hij niet kan spreken. Er komt een bevrijdingsactie en na een schietpartij weet Theo Crijns te ontsnappen. Van Berckel wordt verantwoordelijk gehouden voor de ontsnapping en gearresteerd. De ouders, jongste broer en zussen van Theo Crijns worden allemaal opgepakt en verhoord en belanden als gijzelaars in kamp Vught, waar zij tot september 1944 vast zaten.

Pag. 109: ‘Thuis kan nergens meer over gesproken worden. Mijn ouders zeggen: “We leven nog en moeten maar opnieuw beginnen. Het is nu de toekomst die geldt.” We kunnen ons verdriet en onze ervaringen uit het kamp Vught niet verwerken. Ik voel me altijd nerveus en vaak in de war. Ik slaap slecht en ben rusteloos en gespannen. Ik heb angsten en depressies en voel me labiel en onzeker.’ Karel van Berckel intussen wordt opnieuw gearresteerd. Na verhoren belandt ook hij in kamp Vught. Begin september 1944, na Dolle Dinsdag, wordt hij ‘berecht’ en krijgt de doodstraf.’ Er zijn een epiloog, bijlagen, een personenregister en bronnenvermelding en in het midden een flink aantal foto’s. Het is een kort boek, maar het staat propvol informatie, veel namen ook.

Uitgeverij Walburg Pers | ISBN 9789462494404 | 2015 | paperback | geïllustreerd | 142 pagina’s | prijs € 14,95 |

Van jongen tot grootvader


Een zandkorreltje in de geschiedenis van de mens
Auteur: Lambertus Portegies Zwart

De memoires van verzetsdeelnemer Ben Portegies Zwart (1916 – 2003) zijn in eigen beheer uitgegeven door zijn dochter Annemieke Kamoschinski-Portegies Zwart, lid van onze vereniging. Het door haar geschreven voorwoord begint met twee citaten van haar vader: “Ik was communist, ik ben communist en ik zal dit ook wel blijven” en “Ik ben in het geheel geen avonturier en in het geheel geen held”. Zijn memoires gaan niet alleen over de oorlog en het communisme, maar ook over zijn jeugdjaren en zijn werk bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij. Daardoor vormen zij een belangrijk tijdsdocument.

Uitgegeven in eigen beheer | september 2008 | 371 pagina’s | Gebonden, glanspapier, met foto’s en documenten

Op een inlegvel de tekst: Ben Portegies Zwart zou nooit gewild hebben dat er geld wordt gevraagd voor zijn memoires. Ben stond voor een rechtvaardige wereld met kansen voor iedereen. Als u dit gedachtegoed met hem deelt vragen wij u een donatie over te maken t.b.v. de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945, rek.nr. 195963 t.n.v. Ver. KvV 1940 – 1945 te Velsen-Noord. Tegen de vergoeding van slechts de verzendkosten en eventueel een latere donatie kunt u dit boeiende boek bestellen bij mevrouw Kamoschinski via het e-mailadres hakpz@xs4all.nl  en/of bij het secretariaat.

Breekbare helden


Een verhaal over oorlog en verzet
Auteur: Carla Rus

Was er meer of minder verzet in Zeeland? Het blijkt er zelfs boven het landelijk gemiddelde te hebben gelegen. Maar mede door de wat geïsoleerde ligging en de bescheiden volksaard is er minder bekend over wat er daar gebeurde. De vader van de auteur maakte deel uit van het Zeeuwse verzet (in Goes) en heeft erover verteld en geholpen bij de naspeuringen. Veelal bleek daarbij dat aannames niet kloppen. Carla Rus noemt talloze namen, die lijst bleek na verschijning van het boek alweer onvolledig. Duidelijk wordt wie er in het verzet gingen en waarom en wat dat betekende voor henzelf en hun families, ook na de oorlog. En ook wat dat verzet inhield: veel spionage, hulp aan onderduikers, overvallen enz. De adequate informatie van het verzet heeft b.v. aan het einde van de oorlog, ook bij de Slag om de Schelde, gezorgd dat dingen sneller konden gaan en minder mensenlevens kostten. Een tragisch hoofdstuk tegen het einde van het boek gaat over de Tien (gehangenen) van Renesse. Het boek is wars van sensatie geschreven.

Uitgeverij Het paard van Troje | ISBN 9789071937774 | 2019 | hard cover | 304 pagina’s | geïllustreerd | prijs € 22,50 incl. verzendkosten, in boekhandel verkrijgbaar

75 jaar Stoottroepen


In de voetsporen van het verzet
Auteur: Laurens van Aggelen

Laurens schreef dit prachtig uitgevoerde boek in opdracht en ik denk dat de Stoottroepers er blij mee zijn.
Het Regiment Stoottroepen is het jongste regiment van de Koninklijke Landmacht en kwam voort uit het verzet. De Stoters van het eerste uur waren daadwerkelijk betrokken bij de bevrijding.
Kenmerkend binnen het regiment zijn de onvoorwaardelijke kameraadschap en saamhorigheid. Men ziet elkaar als gelijke, ongeacht leeftijd, rang of uitzendverleden. Net zoals in de KvV dus. Het vaandel van het regiment is het enige vaandel waaraan het Verzetsherdenkingskruis gehecht is.
Na de bevrijding zetten velen van het regiment zich in als oorlogsvrijwilliger door voor zo’n zes jaar bij te tekenen. “Daarom is het goed dat de huidige Stoottroepers het als een belangrijke taak zien om te zorgen dat dit gedachtegoed bewaard blijft,” zegt kolonel b.d. Joop Lodders, een van de vele geïnterviewden in dit boek. De missies worden allen uitgebreid in het boek besproken, er staan namenlijsten in van alle gevallenen.
in 1998 werd een eigen museum opgericht in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Daar vond de eerst bescheiden regimentscollectie een plaats.
Op pag. 85 gaat het over het Stotersgevoel. “Het Stoter zijn is iets dat bij iedereen binnen het 13e bataljon een gevoel van trots oproept,” zegt kapitein Mark Bakker, compagniescommandant van de Alfa Compagnie.

225 pagina’s vol Stoottroepen, hardcover, met veel fraaie foto’s, bronnen, voetnoten en een dankwoord van de schrijver achterin.

Uitgeverij White Elephant | ISBN 9789079763290 | 2019 | hardcover | geïllustreerd | 225 pagina’s | prijs € 31,00, voor minder kan zo’n fraai boek echt niet

Ik heb niets warms voor de winter


Lezen tussen de regels van de Tweede Wereldoorlog,
Brieven van Ab Veltman en Mirjam Veltman-Diamant
Auteurs/samenstellers: Martin Veltman en Bas van der Horst

Ab en Mick Veltman hebben zelfs het Verzetsherdenkingskruis nooit willen aanvragen. Zo herkenbaar voor velen van ons. Maar de brieven die Ab aan zijn vrouw schreef tijdens zijn gevangenschap bleven bewaard. Met een in 1992 door beide echtelieden apart een bewaard gebleven geschreven persoonlijk verslag over de gebeurtenissen in de oorlog. Hierin werden dingen benoemd die in de vanuit gevangenschap (Vught, Dachau) geschreven brieven niet konden staan. Bas van der Horst,  neef van Martin Veltman, hielp hem bij de totstandkoming van dit boek en schreef verbindende teksten. En hoewel Martin stelt dat er in de brieven van zijn vader niet veel feiten staan over het verblijf in het kamp, meen ik dat alleen al de brief op pag. 51 (winter ’43) veel interessante details geeft. Over o.a. de dagelijkse kamproutine en wat belangrijk is, vooral eten dus.
De Amsterdamse ouders van ons lid Martin Veltman zaten in het communistisch verzet, zijn moeder was daarbij Joods.

 Bezorgd door Martin Veltman en Bas van der Horst | Uitgeverij AMB,  ook verkrijgbaar o.a. via bol.com | ISBN 9789463895996 | 2019 | paperback | geïllustreerd | 163 pagina’s | prijs € 15,00

Op verzoek van onze Russische vrienden


Ostarbeiterinnenen de Nederlandse autoriteiten 1944 – 1946
Auteur: Feiko Postma

Na de oorlog zijn er tussen de 4000 en 5000 Russische vrouwen naar Nederland gekomen. Zij waren in Duitsland tewerk gesteld als dwangarbeiders, ontmoetten daar Nederlandse mannen die dat eveneens waren en kwamen met hen (vaak getrouwd) naar ons land. Feiko Postma vertelt hoe dat allemaal is gegaan. Het grootste deel van hen ging in 1945 gedwongen terug naar huis en vandaar vaak naar heropvoedingskampen.
Feiko beschrijft de gevolgen, met vanaf pag. 65 uitgebreide verantwoording en veel gedetailleerde noten.

Uitgeverij Aspekt | 2022 | ISBN 9789464624755 | paperback | 88 pagina’s | geïllustreerd | prijs € 17,95