Vereniging Kinderen van verzetsdeelnemers 1940 - 1945

Kinderen krijgen vaak te horen dat ze trots kunnen zijn op hun (groot-)ouders maar door velen is een hoge prijs betaald voor het geboden verzet. Ook jaren later nog werden de gevolgen hiervan door de betrokkenen en zelfs kun (klein-)kinderen gevoeld. 

 

Ontstaan van de vereniging

Naar aanleiding van een interview met een verzetskind in een landelijk blad in het voorjaar van 1984 is, onder auspiciën van de toenmalige Stichting ICODO (Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen), een Gespreksgroep Kinderen van Verzetsdeelnemers gestart. Men herkende veel bij elkaar en de behoefte om verder te praten was groot.

Er werd een werkgroep geformeerd bestaande uit leden van de groep en afgevaardigden van bestuur, directie en maatschappelijk werk van de Stichting 1940-1945. Doel was het organiseren van de ‘landelijke dag verzetskinderen’ op 11 maart 1986.

 

Waarom deze vereniging

In het voorjaar van 1987 heeft de Stichting 1940-1945 het principebesluit genomen dat tot haar doelgroep ook diegenen zouden worden gerekend, die – ongeacht hun leeftijd – thans te kampen hebben met problemen als gevolg van deelname aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog van één of beide (voor-)ouders. In de vergadering van 16 december 1988 heeft het hoofdbestuur van de Stichting 1940-1945 met het beleidsadvies van het Landelijk Overleg Maatschappelijk Werk grotendeels ingestemd.

Het hoofdbestuur bevestigde hierbij ook het besluit dat kinderen van verzetsdeelnemers in beginsel behoren tot de doelgroep van de Stichting 1940-1945, of zij nu vóór, tijdens of na de bezetting geboren zijn. Op 12 november 1988 zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot de oprichting van een vereniging. Er werd contact gelegd met de Stichting 1940-1945 en de politiek. Dit om aandacht en hulp te vragen voor de problematiek van de verzetskinderen.

Oprichting van de vereniging

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945 (KvV) is op 22 april 1989 opgericht met het oogmerk mensen, wier (groot)ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen. ‘Verzet’ wordt opgevat in de breedste zin van het woord. Of de ouders nu deelnamen aan het Joods verzet, het verzet in Indië, het christelijk verzet, het links verzet, het vrije verzet of dat zij individueel verzet pleegden – de (klein)kinderen vinden elkaar binnen de KvV.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

de vereniging kent leden, partnerleden en donateurs.

Leden

Lid worden kunnen de nazaten van verztesdeelnemers worden, zij kunnen deeelnemen aan de bijeenkomsten en ontvangen vier maal per jaar ons blad. Kosten zijn 25€ per jaar.

Partner leden

Partners van leden van de vereniging kunnen partnerlid worden en kunnen zo deelnemen aan de bijeenkomsten van hun partner.

Donateurs

Als je het werk van onze vereniging wilt steuen zijn we daar altijd blij mee.

Realtie worden kan eenvoudig door op onderstaande link te klikken. Vergeet daarbij niet alle velden in te vullen.

Lidmaatschap

 

Meer informatie, vragen en contact

Indien je meer informatie over onze vereniging wenst of vragen hebt, wend je dan tot ons secretariaat, zie kopje Contact

 

 

Meer informatie

Indien je meer informatie over onze vereniging zoekt of lid wilt worden, wend je dan tot ons secretariaat de gegevens vind je onder het kopje 'contact'

Lid worden kan eenvoudig door op onderstaande link te klikken. Vergeet daarbij niet alle velden in te vullen.