Lidmaatschap

De vereniging kent leden en partnerleden en donateurs. Lid kunnen worden de nazaten van verzetsdeelnemers en als partnerlid kan een partner van een lid toetreden.

Leden betalen     25 euro per jaar,

Partnerleden          8 euro en

Donateurs             20 euro (inclusief nieuwsbrief) of meer.

 

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer:
                                     NL 16 INGB 0000 1959 63
t.n.v. Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945