Ik was een KIND IN OORLOGSTIJD en dat heeft mijn leven bepaald

€ 0,00

Auteur: Dik de Boef

Ons lid Dik de Boef heeft zijn jeugdherinneringen op papier gezet. Het is een plezierig ogend boekje geworden met veel foto’s en prachtige tekeningen in kleur van Karel Kindermans. Het boek is zeker ook geschikt voor scholieren en dat kan mede de reden zijn dat het er is gekomen.
Dik werd in 1940 in Rotterdam geboren, na het bombardement, dat het huis van zijn ouders verwoestte. Zijn ouders, lid van de CPN, waren al voor de oorlog bezig met de opvang van politieke en joodse vluchtelingen uit Duitsland. Zij gingen door met illegaal werk. Zij besloten naar Arnhem te verhuizen. Daar maakte Dik in 1944 het bombardement mee, waarbij hij uit het puin werd gehaald.
Dik heeft toen 6 weken niet gesproken. Hij herinnert zich de vlammen nog heel goed. Het gezin moet diverse malen verhuizen en uiteindelijk keerden zij naar Rotterdam terug. Dit gebeurde in de hongerwinter. Zij gaan bij Diks grootouders wonen, aan de Schie. Daar zakt Dik door het ijs en wordt ternauwernood door een buurman gered. Vanwege voedselgebrek verlaat het gezin Rotterdam weer en komt uiteindelijk in Nunspeet terecht. De bevrijding maakt hij in Hulshorst mee.
Volgens Dik kan hij door al deze gebeurtenissen nog altijd niet tegen harde geluiden: ‘ik verdwijn dan letterlijk of trek mij in mezelf terug’.
Beide ouders waren ziek geworden door de oorlog en als oudste kind moest Dik jarenlang een deel van het huishouden doen.
Later had  Dik nachtmerries en werd hij depressief,  op aanraden van zijn vader ging hij tenslotte naar een psychiater.
Dik wijdt zijn leven nu aan allerlei organisaties zoals het COVVS en het Sachsenhausen Comité.

Metropol VerlagISBN 9783863315245 │2020│paperback │geïllustreerd │60 pagina’s │ prijs € 12,00, e-boek € 9,00 │te bestellen via info@onderduikmuseum.nl