Verzet, verraad, bevrijding en terugkeer van Sietse Dirk Sietses

€ 0,00

Auteurs Sietse Dirk Sietses en Cocky Sietses

Toen de moeder van ons lid Cocky Sietses in 1999 overleed vonden haar kinderen in een la een map met documenten van hun vader, waaronder een 14 pagina’s groot verslag in een aantekenboekje. In eigen beheer van Cocky Sietses is dit gepubliceerd, met eromheen uitleg over de familie en de omstandigheden destijds. En verder aangevuld met veel foto’s van documenten, voorwerpen, locaties e.a.

Uitgegeven in eigen beheer door Cocky Sietses │ 2019 │geen ISBN nummer │ 107 pagina’s │geïllustreerd │ te bestellen via cocky.sietses@gmail.com │prijs € 5,00 + portokosten